Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RGR - retinal G protein coupled receptor

 • Synonim(y) : RGR-opsin, RP44
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q23.1
 • OMIM: 600342
 • HGNC: 9990
 • UniProtKB: P47804
 • Genatlas: RGR
 • Ensembl: ENSG00000148604
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P47804
 • LOVD: RGR

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.