Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AMH - anti-Mullerian hormone

 • Synonim(y) : MIS
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.3
 • OMIM: 600957
 • HGNC: 464
 • UniProtKB: P03971
 • Genatlas: AMH
 • Ensembl: ENSG00000104899
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P03971
 • LOVD: AMH

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.