Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TRH - thyrotropin releasing hormone

 • Synonim(y) : prothyroliberin
 • Poprzednie symbole i nazwy : thyrotropin-releasing hormone
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q22.1
 • OMIM: 613879
 • HGNC: 12298
 • UniProtKB: P20396
 • Genatlas: TRH
 • Ensembl: ENSG00000170893
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P20396
 • LOVD: TRH

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.