Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

COL4A1 - collagen type IV alpha 1 chain

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : collagen, type IV, alpha 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 13q34
 • OMIM: 120130
 • HGNC: 2202
 • UniProtKB: P02462
 • Genatlas: COL4A1
 • Ensembl: ENSG00000187498
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P02462
 • LOVD: COL4A1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.