Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

COL9A2 - collagen type IX alpha 2 chain

 • Synonim(y) : MED
 • Poprzednie symbole i nazwy : EDM2, collagen, type IX, alpha 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p34.2
 • OMIM: 120260
 • HGNC: 2218
 • UniProtKB: Q14055
 • Genatlas: COL9A2
 • Ensembl: ENSG00000049089
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q14055
 • LOVD: COL9A2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.