Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

COL9A3 - collagen type IX alpha 3 chain

 • Synonim(y) : collagen type IX proteoglycan, DJ885L7.4.1, EDM3, FLJ90759, IDD, MED
 • Poprzednie symbole i nazwy : collagen, type IX, alpha 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.33
 • OMIM: 120270
 • HGNC: 2219
 • UniProtKB: Q14050
 • Genatlas: COL9A3
 • Ensembl: ENSG00000092758
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q14050
 • LOVD: COL9A3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.