Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CPOX - coproporphyrinogen oxidase

 • Synonim(y) : coproporphyria, CPX, HCP
 • Poprzednie symbole i nazwy : CPO, coproporphyrinogen oxidase (coproporphyria, harderoporphyria)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q11.2
 • OMIM: 612732
 • HGNC: 2321
 • UniProtKB: P36551
 • Genatlas: CPOX
 • Ensembl: ENSG00000080819
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P36551
 • LOVD: CPOX

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.