Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CYBB - cytochrome b-245 beta chain

 • Synonim(y) : GP91-PHOX, NADPH oxidase 2, NOX2
 • Poprzednie symbole i nazwy : CGD, chronic granulomatous disease, cytochrome b-245, beta polypeptide
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp21.1-p11.4
 • OMIM: 300481
 • HGNC: 2578
 • UniProtKB: P04839
 • Genatlas: CYBB
 • Ensembl: ENSG00000165168
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P04839
 • LOVD: CYBB

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.