Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

F8 - coagulation factor VIII

 • Synonim(y) : DXS1253E, Factor VIIIF8B, FVIII, HEMA, hemophilia A
 • Poprzednie symbole i nazwy : F8C, coagulation factor VIII, procoagulant component
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300841
 • HGNC: 3546
 • UniProtKB: P00451
 • Genatlas: F8
 • Ensembl: ENSG00000185010
 • IUPHAR-DB: 2607
 • Reactome: P00451
 • LOVD: F8

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.