Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

G6PC - glucose-6-phosphatase catalytic subunit

 • Synonim(y) : G6PC1, glycogen storage disease type I, von Gierke disease, GSD1a
 • Poprzednie symbole i nazwy : G6PT, glucose-6-phosphatase, catalytic (glycogen storage disease type I, von Gierke disease)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q21.31
 • OMIM: 613742
 • HGNC: 4056
 • UniProtKB: P35575
 • Genatlas: G6PC
 • Ensembl: ENSG00000131482
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P35575
 • LOVD: G6PC

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.