Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NOTCH3 - notch receptor 3

 • Synonim(y) : CASIL
 • Poprzednie symbole i nazwy : CADASIL, Notch (Drosophila) homolog 3, Notch homolog 3 (Drosophila), notch 3
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.12
 • OMIM: 600276
 • HGNC: 7883
 • UniProtKB: Q9UM47
 • Genatlas: NOTCH3
 • Ensembl: ENSG00000074181
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UM47
 • LOVD: NOTCH3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.