Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GLI2 - GLI family zinc finger 2

 • Synonim(y) : HPE9, tax helper protein 1, tax helper protein 2, tax-responsive element-2 holding protein, THP1, THP2
 • Poprzednie symbole i nazwy : GLI-Kruppel family member GLI2, glioma-associated oncogene family zinc finger 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q14.2
 • OMIM: 165230
 • HGNC: 4318
 • UniProtKB: P10070
 • Genatlas: GLI2
 • Ensembl: ENSG00000074047
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P10070
 • LOVD: GLI2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.