Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

IGF1R - insulin like growth factor 1 receptor

 • Synonim(y) : CD221, IGFIR, IGFR, JTK13, MGC18216
 • Poprzednie symbole i nazwy : insulin-like growth factor 1 receptor
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q26.3
 • OMIM: 147370
 • HGNC: 5465
 • UniProtKB: P08069
 • Genatlas: IGF1R
 • Ensembl: ENSG00000140443
 • IUPHAR-DB: 1801
 • Reactome: P08069
 • LOVD: IGF1R

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.