Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RAF1 - Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase

 • Synonim(y) : CRAF, c-Raf, C-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase, Raf-1
 • Poprzednie symbole i nazwy : v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3p25.2
 • OMIM: 164760
 • HGNC: 9829
 • UniProtKB: P04049
 • Genatlas: RAF1
 • Ensembl: ENSG00000132155
 • IUPHAR-DB: 2184
 • Reactome: P04049
 • LOVD: RAF1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.