Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

PSAT1 - phosphoserine aminotransferase 1

 • Synonim(y) : PSA
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q21.2
 • OMIM: 610936
 • HGNC: 19129
 • UniProtKB: Q9Y617
 • Genatlas: PSAT1
 • Ensembl: ENSG00000135069
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y617
 • LOVD: PSAT1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.