Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

C5 - complement C5

 • Synonim(y) : C5a, C5a anaphylatoxin, C5b, CPAMD4, prepro-C5
 • Poprzednie symbole i nazwy : complement component 5
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q33.2
 • OMIM: 120900
 • HGNC: 1331
 • UniProtKB: P01031
 • Genatlas: C5
 • Ensembl: ENSG00000106804
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01031
 • LOVD: C5

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.