Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ST3GAL5 - ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 5

 • Synonim(y) : SIATGM3S, ST3GalV
 • Poprzednie symbole i nazwy : SIAT9, sialyltransferase 9 (CMP-NeuAc:lactosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase; GM3 synthase)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2p11.2
 • OMIM: 604402
 • HGNC: 10872
 • UniProtKB: Q9UNP4
 • Genatlas: ST3GAL5
 • Ensembl: ENSG00000115525
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UNP4
 • LOVD: ST3GAL5

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.