Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PAX4 - paired box 4

 • Synonim(y) : MODY9
 • Poprzednie symbole i nazwy : paired box gene 4
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q32.1
 • OMIM: 167413
 • HGNC: 8618
 • UniProtKB: O43316
 • Genatlas: PAX4
 • Ensembl: ENSG00000106331
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43316
 • LOVD: PAX4

Lista chorób

 • Choroba spowodowana mutacjami germinalnymi MODY ORPHA:552
 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.