Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MUC5B - mucin 5B, oligomeric mucus/gel-forming

 • Synonim(y) : MG1
 • Poprzednie symbole i nazwy : MUC5, mucin 5, subtype B, tracheobronchial
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11p15.5
 • OMIM: 600770
 • HGNC: 7516
 • UniProtKB: Q9HC84
 • Genatlas: MUC5B
 • Ensembl: ENSG00000117983
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9HC84
 • LOVD: MUC5B

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.