Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CD151 - CD151 molecule (Raph blood group)

 • Synonim(y) : PETA-3, RAPH, SFA-1, TSPAN24
 • Poprzednie symbole i nazwy : CD151 antigen, CD151 antigen (Raph blood group)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11p15.5
 • OMIM: 602243
 • HGNC: 1630
 • UniProtKB: P48509
 • Genatlas: CD151
 • Ensembl: ENSG00000177697
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P48509
 • LOVD: CD151

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.