Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CD109 - CD109 molecule

 • Synonim(y) : CPAMD7, DKFZp762L1111, FLJ38569
 • Poprzednie symbole i nazwy : CD109 antigen (Gov platelet alloantigens)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6q13
 • OMIM: 608859
 • HGNC: 21685
 • UniProtKB: Q6YHK3
 • Genatlas: CD109
 • Ensembl: ENSG00000156535
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q6YHK3
 • LOVD: CD109

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.