Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FOS - Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit

 • Synonim(y) : AP-1, c-fos
 • Poprzednie symbole i nazwy : FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog, v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q24.3
 • OMIM: 164810
 • HGNC: 3796
 • UniProtKB: P01100
 • Genatlas: FOS
 • Ensembl: ENSG00000170345
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01100
 • LOVD: FOS

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.