Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

BCAP31 - B cell receptor associated protein 31

 • Synonim(y) : 6C6-Ag, BAP31, CDM, DXS1357E
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq28
 • OMIM: 300398
 • HGNC: 16695
 • UniProtKB: P51572
 • Genatlas: BCAP31
 • GenCC: BCAP31
 • Ensembl: ENSG00000185825
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P51572
 • LOVD: BCAP31

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.