Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DNAJC13 - DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C13

 • Synonim(y) : KIAA0678, RME8
 • Poprzednie symbole i nazwy : DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 13
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q22.1
 • OMIM: 614334
 • HGNC: 30343
 • UniProtKB: O75165
 • Genatlas: DNAJC13
 • Ensembl: ENSG00000138246
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O75165
 • LOVD: DNAJC13

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.