Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TDP2 - tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : TRAF and TNF receptor associated protein, TTRAP
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p22.3
 • OMIM: 605764
 • HGNC: 17768
 • UniProtKB: O95551
 • Genatlas: TDP2
 • Ensembl: ENSG00000111802
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95551
 • LOVD: TDP2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.