Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HOMER2 - homer scaffold protein 2

 • Synonim(y) : CPD, Cupidin, DFNA68, HOMER-2, HOMER-2A, HOMER-2B, Vesl-2
 • Poprzednie symbole i nazwy : homer homolog 2 (Drosophila), homer scaffolding protein 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q25.2
 • OMIM: 604799
 • HGNC: 17513
 • UniProtKB: Q9NSB8
 • Genatlas: HOMER2
 • Ensembl: ENSG00000103942
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9NSB8
 • LOVD: HOMER2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.