Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

AXIN1 - axin 1

 • Synonim(y) : PPP1R49, protein phosphatase 1, regulatory subunit 49
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p13.3
 • OMIM: 603816
 • HGNC: 903
 • UniProtKB: O15169
 • Genatlas: AXIN1
 • Ensembl: ENSG00000103126
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O15169
 • LOVD: AXIN1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.