Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CDH10 - cadherin 10

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : cadherin 10, type 2 (T2-cadherin)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5p14.2-p14.1
 • OMIM: 604555
 • HGNC: 1749
 • UniProtKB: Q9Y6N8
 • Genatlas: CDH10
 • Ensembl: ENSG00000040731
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y6N8
 • LOVD: CDH10

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.