Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LAMC1 - laminin subunit gamma 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : LAMB2, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q25.3
 • OMIM: 150290
 • HGNC: 6492
 • UniProtKB: P11047
 • Genatlas: LAMC1
 • Ensembl: ENSG00000135862
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P11047
 • LOVD: LAMC1

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.