Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MSMO1 - methylsterol monooxygenase 1

 • Synonim(y) : DESP4, ERG25
 • Poprzednie symbole i nazwy : SC4MOL, sterol-C4-methyl oxidase-like
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q32.3
 • OMIM: 607545
 • HGNC: 10545
 • UniProtKB: Q15800
 • Genatlas: -
 • GenCC:
 • Ensembl: ENSG00000052802
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q15800
 • LOVD: MSMO1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.