Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RFK - riboflavin kinase

 • Synonim(y) : FLJ11149, RIFK
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q21.13
 • OMIM: 613010
 • HGNC: 30324
 • UniProtKB: Q969G6
 • Genatlas: RFK
 • Ensembl: ENSG00000135002
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q969G6
 • LOVD: RFK

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.