Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TFAM - transcription factor A, mitochondrial

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : TCF6, TCF6L2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q21.1
 • OMIM: 600438
 • HGNC: 11741
 • UniProtKB: Q00059
 • Genatlas: TFAM
 • Ensembl: ENSG00000108064
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q00059
 • LOVD: TFAM

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.