Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SRC - SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase

 • Synonim(y) : ASV, c-src
 • Poprzednie symbole i nazwy : SRC1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q11.23
 • OMIM: 190090
 • HGNC: 11283
 • UniProtKB: P12931
 • Genatlas: SRC
 • Ensembl: ENSG00000197122
 • IUPHAR-DB: 2206
 • Reactome: P12931
 • LOVD: SRC

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.