Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ATAD3B - ATPase family AAA domain containing 3B

 • Synonim(y) : KIAA1273, TOB3
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.33
 • OMIM: 612317
 • HGNC: 24007
 • UniProtKB: Q5T9A4
 • Genatlas: -
 • Ensembl: ENSG00000160072
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q5T9A4
 • LOVD: ATAD3B

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.