Orphanet: MYCN proto oncogene, bHLH transcription factor
x

Hledat gen

* (*) povinné pole

MYCN - MYCN proto-oncogene, bHLH transcription factor

 • Synonyma : bHLHe37, MYCNOT, N-myc
 • Předchozí symboly a názvy : NMYC, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene neuroblastoma derived homolog
 • Typ : gen s proteinovým produktem
 • Poloha chromozonu : 2p24.3
 • OMIM: 164840
 • HGNC: 7559
 • UniProtKB: P04198
 • Genatlas: MYCN
 • GenCC: MYCN
 • Sestavit: ENSG00000134323
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P04198
 • LOVD: MYCN

Seznam onemocnění

  : Vyhodnoceno

Doplňující informace

Zdroje zdravotní péče pro toto onemocnění

Výzkumné činnosti týkající se tohoto genu

Specializované sociální služby

Dokumenty, které jsou zveřejněny na této stránce, jsou prezentovány pouze pro informační účely. Tento materiál v žádném případě nenahrazuje odbornou lékařskou péči poskytovanou kvalifikovaným odborníkem a neměl by být používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.

Orphanet je součástí Koalice genové léčby, globální snahy o harmonizaci informačních zdrojů na genové úrovni.