Orphanet: ATP binding cassette subfamily B member 7
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ABCB7 - ATP binding cassette subfamily B member 7

 • Synonim(y) : ASAT, Atm1p, EST140535
 • Poprzednie symbole i nazwy : ABC7, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq13.3
 • OMIM: 300135
 • HGNC: 48
 • UniProtKB: O75027
 • Genatlas: ABCB7
 • Ensembl: ENSG00000131269
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O75027
 • LOVD: ABCB7

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.