Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ABCC6 - ATP binding cassette subfamily C member 6

 • Synonim(y) : EST349056, MLP1, MRP6, URG7
 • Poprzednie symbole i nazwy : ARA, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 6, PXE, pseudoxanthoma elasticum
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p13.11
 • OMIM: 603234
 • HGNC: 57
 • UniProtKB: O95255
 • Genatlas: ABCC6
 • Ensembl: ENSG00000091262
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95255
 • LOVD: ABCC6

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.