Orphanet: ATP binding cassette subfamily C member 9
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ABCC9 - ATP binding cassette subfamily C member 9

 • Synonim(y) : CMD1O, sulfonylurea receptor 2, SUR2
 • Poprzednie symbole i nazwy : ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 9
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12p12.1
 • OMIM: 601439
 • HGNC: 60
 • UniProtKB: O60706
 • Genatlas: ABCC9
 • GenCC: ABCC9
 • Ensembl: ENSG00000069431
 • IUPHAR-DB: 2746
 • Reactome: O60706
 • LOVD: ABCC9

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.