Orphanet: phosphorylase kinase regulatory subunit alpha 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PHKA2 - phosphorylase kinase regulatory subunit alpha 2

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : PHK, PYK
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp22.13
 • OMIM: 300798
 • HGNC: 8926
 • UniProtKB: P46019
 • Genatlas: PHKA2
 • Ensembl: ENSG00000044446
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P46019
 • LOVD: PHKA2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.