Orphanet: paired like homeobox 2B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PHOX2B - paired like homeobox 2B

 • Synonim(y) : NBPhox, Phox2b
 • Poprzednie symbole i nazwy : PMX2B, paired like homeobox 2b, paired mesoderm homeobox 2b
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4p13
 • OMIM: 603851
 • HGNC: 9143
 • UniProtKB: Q99453
 • Genatlas: PHOX2B
 • Ensembl: ENSG00000109132
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: PHOX2B

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.