Orphanet: PTEN induced kinase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PINK1 - PTEN induced kinase 1

 • Synonim(y) : BRPK
 • Poprzednie symbole i nazwy : PARK6, PTEN induced putative kinase 1, Parkinson disease (autosomal recessive) 6
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.12
 • OMIM: 608309
 • HGNC: 14581
 • UniProtKB: Q9BXM7
 • Genatlas: PINK1
 • Ensembl: ENSG00000158828
 • IUPHAR-DB: 2161
 • Reactome: Q9BXM7
 • LOVD: PINK1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.