Orphanet: promyelocytic leukemia
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PML - promyelocytic leukemia

 • Synonim(y) : MYL, RNF71, TRIM19
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q24.1
 • OMIM: 102578
 • HGNC: 9113
 • UniProtKB: P29590
 • Genatlas: PML
 • Ensembl: ENSG00000140464
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P29590
 • LOVD: PML

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.