Orphanet: DNA polymerase gamma, catalytic subunit
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

POLG - DNA polymerase gamma, catalytic subunit

 • Synonim(y) : POLG1, POLGA
 • Poprzednie symbole i nazwy : polymerase (DNA directed), gamma, polymerase (DNA) gamma, catalytic subunit
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q26.1
 • OMIM: 174763
 • HGNC: 9179
 • UniProtKB: P54098
 • Genatlas: POLG
 • Ensembl: ENSG00000140521
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P54098
 • LOVD: POLG

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.