Orphanet: protein O mannosyltransferase 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

POMT2 - protein O-mannosyltransferase 2

 • Synonim(y) : Dolichyl-phosphate-mannose--protein mannosyltransferase, LGMD2N
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q24.3
 • OMIM: 607439
 • HGNC: 19743
 • UniProtKB: Q9UKY4
 • Genatlas: POMT2
 • GenCC: POMT2
 • Ensembl: ENSG00000009830
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UKY4
 • LOVD: POMT2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.