Orphanet: protein kinase cAMP dependent type I regulatory subunit alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PRKAR1A - protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha

 • Synonim(y) : Carney complex type 1, CNC1
 • Poprzednie symbole i nazwy : PRKAR1, TSE1, protein kinase, cAMP-dependent, regulatory subunit type I alpha, protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type I, alpha, tissue specific extinguisher 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q24.2
 • OMIM: 188830
 • HGNC: 9388
 • UniProtKB: P10644
 • Genatlas: PRKAR1A
 • Ensembl: ENSG00000108946
 • IUPHAR-DB: 1472
 • Reactome: P10644
 • LOVD: PRKAR1A

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.