Orphanet: protein C, inactivator of coagulation factors Va and VIIIa
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PROC - protein C, inactivator of coagulation factors Va and VIIIa

 • Synonim(y) : prepro-protein C
 • Poprzednie symbole i nazwy : protein C (inactivator of coagulation factors Va and VIIIa)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q14.3
 • OMIM: 612283
 • HGNC: 9451
 • UniProtKB: P04070
 • Genatlas: PROC
 • Ensembl: ENSG00000115718
 • IUPHAR-DB: 2396
 • Reactome: P04070
 • LOVD: PROC

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.