Orphanet: phosphatase and tensin homolog
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PTEN - phosphatase and tensin homolog

 • Synonim(y) : MMAC1, mutated in multiple advanced cancers 1, PTEN1, TEP1
 • Poprzednie symbole i nazwy : BZS, MHAM
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q23.31
 • OMIM: 601728
 • HGNC: 9588
 • UniProtKB: P60484
 • Genatlas: PTEN
 • GenCC: PTEN
 • Ensembl: ENSG00000171862
 • IUPHAR-DB: 2497
 • Reactome: P60484
 • LOVD: PTEN

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.