Orphanet: glycogen phosphorylase L
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PYGL - glycogen phosphorylase L

 • Synonim(y) : glycogen phosphorylase, liver form, glycogen storage disease type VI, GSD6, Hers disease
 • Poprzednie symbole i nazwy : phosphorylase, glycogen; liver
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q22.1
 • OMIM: 613741
 • HGNC: 9725
 • UniProtKB: P06737
 • Genatlas: PYGL
 • Ensembl: ENSG00000100504
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P06737
 • LOVD: PYGL

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.