Orphanet: glycogen phosphorylase, muscle associated
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PYGM - glycogen phosphorylase, muscle associated

 • Synonim(y) : glycogen phosphorylase, muscle form, glycogen storage disease type V, GSD5, McArdle syndrome, myophosphorylase
 • Poprzednie symbole i nazwy : phosphorylase, glycogen; muscle
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q13.1
 • OMIM: 608455
 • HGNC: 9726
 • UniProtKB: P11217
 • Genatlas: PYGM
 • GenCC: PYGM
 • Ensembl: ENSG00000068976
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P11217
 • LOVD: PYGM

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.