Orphanet: RAD51 recombinase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RAD51 - RAD51 recombinase

 • Synonim(y) : BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5, BRCC5, FANCR, HsRad51, HsT16930
 • Poprzednie symbole i nazwy : RAD51 (S. cerevisiae) homolog (E coli RecA homolog), RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae), RAD51 homolog (S. cerevisiae), RAD51A, RECA
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q15.1
 • OMIM: 179617
 • HGNC: 9817
 • UniProtKB: Q06609
 • Genatlas: RAD51
 • Ensembl: ENSG00000051180
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q06609
 • LOVD: RAD51

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.